یکی از پلن های زیر را انتخاب کنید

پلن 1

بک لینک هرمی در 3 مرحله
تحویل در 4 روز

 • 300 بک لینک web 2.0 مرحله اول
 • 2000 بک لینک ترکیبی مرحله دوم
 • 2500 ویکی بک لینک مرحله سوم
پلن 2

بک لینک هرمی در 3 مرحله
تحویل در 3 روز

 • 25 بک لینک web 2.0 مرحله اول
 • 50 بک لینک ترکیبی مرحله دوم
 • 100 کامنت بلاگ مرحله سوم
پلن 3

بک لینک هرمی در 3 مرحله
تحویل در 5 روز

 • 120 بک لینک ترکیبی مرحله اول
 • 800 بک لینک ترکیبی مرحله دوم
 • 300 وب 2 و پروفایل مرحله سوم
پلن 4افزایش تضمینی رتبه
تحویل در 22 تا 30 روز


 • 200 بک لینک متنی وب 2 + تعداد 100 بک لینک از دامنه های .EDU +تعداد 50 بک لینک ترکیبی ازسایت های PR5-PR10 مرحله 1
 • 500 ویکی بک لینک متنی + تعداد 200 بک لینک کاملا امن از شبکه های اجتماعی + تعداد 500 پروفایل بک لینک در انجمن ها و شبکه های اجتماعی مرحله 2
 • 300 ویکی بک لینک ترکیبی از پروفایل و مقاله + تعداد 800 کامنت بلاگ مرحله 3