یکی از پلن های زیر را انتخاب کنید

پلن 1
 • 20 رپورتاژ مرحله 1
 • 50 بک لینک ترکیبی مرحله 2
 • 100 کامنت مرحله 3
 • 50 دامین اتوریتی
پلن 2
 • 300 بک لینک وب 2 مرحله 1
 • 2000 بک لینک ترکیبی مرحله 2
 • 2500 ویکی بک لینک مرحله 3
 • 50 میانگین دامین اتوریتی
پلن 3
 • 200 بک لینک مرحله 1
 • 1000 بک لینک ترکیبی مرحله 2
 • 3000 کامنت مرحله 3
 • 50 میانگین دامین اتوریتی
پلن 4افزایش تضمینی رتبه
تحویل در 22 تا 30 روز


 • 200 بک لینک متنی وب 2 + تعداد 100 بک لینک از دامنه های .EDU +تعداد 50 بک لینک ترکیبی ازسایت های PR5-PR10 مرحله 1
 • 500 ویکی بک لینک متنی + تعداد 200 بک لینک کاملا امن از شبکه های اجتماعی + تعداد 500 پروفایل بک لینک در انجمن ها و شبکه های اجتماعی مرحله 2
 • 300 ویکی بک لینک ترکیبی از پروفایل و مقاله + تعداد 800 کامنت بلاگ مرحله 3